Müşderilerimiz

Klapanly haltalamyzy alýan biziň yzygiderli müşderilerimiz; gury garyndylary we sement, hek we gips öndürijiler. Iýmit üçin niýetlenen açyk kraft haltalarymyzy alýan:süýt tozy, tohum, kombinirlenen iýmit we beýleki iýmit önümleri öndurijiler.
Şeýle hem, yzygiderli müşderilerimiz: restoranlar, kafeler, çörek öndirijiler , dermanhanalar, hojalyk enjamlary, elektronika, egin-eşik, himiki maddalar, atyrlar, azyk önümleri we ş.m. satýan dükanlar.

компании фото
Scroll to Top