Biz bilen habarlaşyň

Soraglaryňyz, teklipleriňiz ýa-da islegleriňiz bar bolsa, bize ýazyň, biz jogap bereris!


Sosial ulgamlarda biziň bilen tebigaty goramaga goşant goşuň

yedidogankraft

yedidogan_kraft

+99361500582

Satuw bölümi

+99361 500583
+99361 500582
+99361 500526
+99364 687630

Telemarketolog

+99362 108586

104 “Altyn asyr” SM, köç. 10 ýyl Abadançylyk, Aşgabat, Türkmenistan

Ýana Şyhdurdyýewa

Satyş müdiri

Telefon: +993 62885318

E-poçta: s.yedidogan@gmail.com

Döwran Abdyrasulow

Baş müdir

Telefon: +993 65804477

E-poçta: yedidogannur@gmail.com

Timur Guseýew

Ösüş direktory

Telefon: +993 63006796

E-poçta: sales@yedidogan.com

Scroll to Top