Ýedidogan ýurdumyzda ekologiýany, ýaşaýan tebigatymyzy goramaga girişen ilkinji ýerli kärhanalaryň biridir.

Eko-önümlerimiz

Maksadymyza ýetmekde goşant goşýan hyzmatdaşlarymyz