Önümlerimiz

Kagyz haltalar (kraft haltalar) – senagatyň dürli görnüşinde ulanylyp boljak, döwrebäp, ekologiki gaplama görnüşidir. Olaryň ulanylyş çygry: gurluşyk, nebit-himiýa, oba-hojalyk, azyk senagatyny we başga-da birnäçe pudaklary öz içine alýar.

Iýmit üçin niýetlenen gaplama paketlarynyň ekologiki arassalygy ekologiki taýdan arassa kagyzlaryň, suw esasly boýaglaryň we ýeralma krahmaly esasly ýelimleriň ulanylmagy bilen ýetilýär.

Gatlaryň sany we kagyzyň galyňlygy

Biziň haltalarymyz birden dört gata çenli bolup bilýär. Gatlaryň sany önümiň ulanyljak senagatynyň standartyna görä kesgitlenilýär. Kagyzyň galyňlygy bilen gatlaryň sany haltanyň berkligini kesgitleýär.

Fleksografik çap

Fleksografik çap usuly çalt guraýan syýalar bilen birlikde, islendik materiýalyň ýüzüne suratlary ýokary hilli geçirmäge ýardam edýär.

Haltalaryň görnüşi

  • Açyk – haltanyň ýokary bölegi açyk bolup, ony islendik ýol bilen dolduryp bolýar.
  • Klapanly – haltanyň ýokary bölegi ýelimlenen,

Önümiň içgi örtgüsi

Haltanyň içinde suwa çydamly örtgi goýmak mümkinçiligi bar.

  • Polietilen örtgi – önümiň içinde polietilenden goşmaça örtgi.
  • Laminirlenen – içgi laminirlenen kagyz gaty.

Önümiň ölçegleri

Azyk senagaty üçin açyk we ýelimlenen görnüşde kagyz haltalar

Görnüşi

Ölçegi

2 gatly

100 х 49,5 х 9 sm

3 gatly

100 х 49,5 х 9 sm

4 gatly

100 х 49,5 х 9 sm

4 gatly

100 х 51,5 х 9 sm

4 gatly (1 gaty ak reňkde)

100 х 49,5 х 9 sm

4 gatly (1 gaty laminirlenen)

100 х 49,5 х 9 sm

Himiýa senagaty üçin açyk ýa-da klapanly, tikilen kagyz haltalar

Görnüşi

Ölçegi

4 gatly

100 х 42 х 8 sm

5 gatly

100 х 42 х 8 sm

3 gatly

100 х 50 х 10 sm

3 gatly (1 gaty laminirlenen)

60 х 50 х 10 sm

3 gatly (1 gaty ak, 1 gaty laminirlenen)

53 х 50 х 13 sm

Sement we guradylan gurluşyk garyndylary üçin klapanly, ýelimlenen kagyz haltalar.

Görnüşi

Ölçegi

1 gatly

46 х 40 х 10 sm

2 gatly

46 х 40 х 10 sm

3 gatly

46 х 40 х 10 sm

3 gatly

60 х 49,5 х 9 sm

4 gatly

60 х 49,5 х 9 sm

4 gatly

59 х 49,5 х 11 sm

2 gatly

50 х 36 х 10 sm

2 gatly

47 х 35 х 12 sm

3 gatly

51 х 35 х 11 sm

3 gatly

53 х 49 х 14 sm

Islendik ölçegde indiwidual sargytlary bermek mümkinçiligi hem bar.

WhatsApp chat